Revaccinatie in non-responders op hepatitis B vaccinatie; de RESPONS-studie Bijgewerkt op 05.11.19

20-10-2019 De meeste volwassenen ontwikkelen een beschermende respons tegen hepatitis B na het 3-dosis vaccinatieschema. De respons na de vaccinatie is sterk afhankelijk van de leeftijd. Gemiddeld genomen geeft het 3-dosis schema nog onvoldoende bescherming in 5-10% van de gevaccineerden, echter  dit loopt met de leeftijd op tot ca 30% bij personen boven de 50 jaar oud. Revaccinatie geeft alsnog vaak een goede respons op de vaccinatie, met een anti-HBs antistoftiter  >10 IU/L. Volgens het huidige protocol wordt de revaccinatie drie maal gegeven met een maand tussentijd, met hetzelfde hepatitis B-vaccin. Dit leidt tot een goede respons op de vaccinatie in 50-70% van de gerevaccineerden.

In de RESPONS studie zijn vier verschillende vaccins vergeleken in het revaccinatieschema bij non-responders: Fendrix, HBVax-pro 40ug, Twinrix en Engerix-B (controlegroep). Het Fendrix-vaccin bevat eenzelfde dosis HBsAg als het Engerix-B vaccin (20 ug), het vaccin bevat echter een ander adjuvant, het AS04. Het HBVax-pro 40 bevat een hogere dosis HBsAg. Het Twinrix vaccin is een combinatievaccin tegen hepatitis A en B.

De studie is uitgevoerd in 13 GGD-en en twee academische centra. Aan de studie hebben 480 non-responders deelgenomen. De gemiddelde leeftijd lag rond de 45 jaar; er namen iets meer mannen (ca 55%) deel dan vrouwen.  De deelnemers zijn gerandomiseerd over de 4 armen van de studie. Er werden drie hervaccinaties gegeven met hetzelfde vaccin. Bij elke vaccinatie en één maand na de laatste vaccinatie werd bloed afgenomen voor de titerbepaling. De titerbepaling is verricht in een centraal laboratorium. De resultaten van 427 deelnemers waren evalueerbaar.

Na de derde revaccinatie was de respons (titer >10 IU/L) in de controlegroep 67%, in de Twinrix-groep 80%, in de HBVax-pro 40-groep 83% en in de Fendrix-groep 87%. Uitgebreide statistische analyse laat zien dat de respons significant beter was in de Fendrix- en in de HBVax-pro 40 groep in vergelijking met de controlegroep. De auteurs pleiten er voor dat de indicatie van deze vaccins wordt uitgebreid om revaccinatie in non-responders met deze vaccins in reguliere setting mogelijk te maken.

 

 

Lancet Infect Dis 2019 Published Online October 16, 2019 https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30417-7