Revisie Landelijke Richtlijn Prikaccidenten Bijgewerkt op 28.10.19

1-5-2019 Op de website van het RIVM is de vernieuwde versie van de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten gepubliceerd. De Landelijke Richtlijn Prikaccidenten beschrijft het te volgen beleid bij een expositie aan bloed of andere (lichaams-)vloeistoffen die mogelijk besmet zijn met het hepatitis B- of C-virus of met hiv. Ook het beleid bij snij-, bijt- en spataccidenten worden beschreven.

In de nieuwe richtlijn is een stappenplan toegevoegd (deel 2) dat gemakkelijk te volgen is bij een prikaccident.

De belangrijkste herzieningen ten opzichte van de vorige richtlijn zijn (zie ook de website van het RIVM):

  • Wondreiniging is aangepast naar het nieuwe NHG-advies, met uitzondering van de desinfectie, die na een prikaccident noodzakellijk blijft.
  • De tabel risico-inschatting is geactualiseerd en beter gespecificeerd voor verwondingen met glucosenaalden.
  • voor bepalen van de hepatitis B status bij een blootgestelde wordt anti-HBs, HBsAg en anti-HBc geadviseerd.
  • De leeftijdsgrens voor verhoogde kans op non-respons na vaccinatie is van 50 naar 40 jaar gegaan.
  • De tabel ‘groepen met verhoogd risico’is geactualiseerd.
  • Na blootstelling aan hepatitis C wordt HCV-RNA na 1 en 3 maanden geadviseerd.
  • De indicaties voor PEP zijn aangepast naar de nieuwste inzichten.
  • De toelichting over de juridische aspecten betreffende achterhalen van de serostatus van de bron is geactualiseerd.
  • Bijlage V Arbowet en regelgeving is toegevoegd.

De richtlijn is voor commentaar voorgelegd aan diverse andere beroepsgroepen voor publicatie.