Richtlijnen Hepatocellulair Carcinoom (HCC)

Vorige pagina Print

In Nederland wordt jaarlijks bij ca 250 patiënten de diagnose leverkanker (hepatocellulair carcinoom, HCC) gesteld. HCC kan een gevolg zijn van een chronische infectie met hepatitis B of C. Er is sinds de jaren 80 een toename te zien in het aantal gediagnosticeerde HCC (Bron: CBS). Door middel van bloedonderzoek, echografie of scan en zonodig een biopsie wordt de diagnose gesteld. De behandeling is afhankelijk van de verspreiding van de tumorcellen binnen en buiten de lever en of er sprake is van levercirrose. 

 

Hieronder staan richtlijnen die betrekking hebben op de behandeling van HCC.

Richtlijn Hepatocellulair carcinoom (HCC)

In 2013 is de richtlijn Hepatocellulair carcinoom gepubliceerd. In 2011 heeft de Landelijke Werkgroep Gastro-Intestinale Tumoren (LWGIT), welke wordt ondersteund door het Integraal Kankercentrum Nederland, gevraagd om een richtlijn Hepatocellulair carcinoom (HCC) te ontwikkelen. Naar aanleiding hier

Lees verder

EASL Clinical Practice Guidelines for the management of hepatocellulair carcinoma (HCC) 2018

Tijdens het Internationale Lever Congres van de European Association for the Study of the Liver (EASL) in Parijs (11-15 april) is een update gepresenteerd van de Clinical Practice Guidelines for the management of hepatocellular carcinoma (HCC) 2018.

Lees verder
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen
Behandeling van Hepatitis C
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief