Richtlijnen Hepatitis B

Vorige pagina Print

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. Deze ontsteking kan ernstig of minder ernstig van vorm zijn. Wereldwijd zijn ongeveer 350 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd (bron: WHO). In Nederland dragen circa 30.000-60.000 mensen (0,2-0,4% van de bevolking) het hepatitis B-virus bij zich. Chronische hepatitis B kan leiden tot levercirrose, leverfalen en leverkanker. Door tijdige behandeling kunnen ernstige gevolgen van de hepatitis B infectie voorkomen worden.

Het hepatitis B-virus wordt overgedragen door

  • bloed- bloedcontact,
  • seksueel contact,
  • bij de geboorte van moeder op kind (verticale transmissie).

Door preventieve maatregelen te nemen kan besmetting voorkomen worden.


Hieronder vindt u de richtlijnen met betrekking tot hepatitis B.

NHG standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen

De standaard 'Virushepatitis en andere leveraandoeningen' van het NHG is ontwikkeld voor en door huisartsen en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder

Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten

De 'Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten' is opgesteld door de commissie Preventie iatrogene hepatitis B, om transmissie van hepatitis B van de medewerker in de gezondheidszorg náár de patiënt, te voorkomen.

Lees verder

Hepatitis B Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de basis voor preventiebeleid binnen verschillende zorginstellingen. Iedere werkgever is wettelijk verplicht om periodiek een RI&E te doen om de gevaren voor werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek in kaart te brengen.

Lees verder

Richtlijn Prikaccidenten

De ‘Landelijke richtlijn Prikaccidenten’ geeft aan welke maatregelen er genomen dienen te worden, wanneer een medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden wordt geconfronteerd met accidenteel bloedcontact om bloedoverdraagbare aandoeningen, zoals Hepatitis B, Hepatitis C en HIV te voorkomen. De Landel

Lees verder

Informatie hepatitis B voor verloskundigen en gynaecologen

Sommige verloskundigen krijgen er regelmatig mee te maken, anderen incidenteel of vrijwel nooit: een zwangere waarbij de HBsAg positief blijkt te zijn in de zwangerschapsscreening.

Lees verder

Vaccineren van hivpatiënten binnen het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen

Het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen (MSM en sekswerkers) van het RIVM is in lijn met de laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees verder

Registratierichtlijn werkgebonden hepatitis B

In de context van werk lopen, gezien de hoge transmissiekans van het hepatitis B-virus via bloed-op-bloed, medewerkers die met andere mensen, menselijke materialen of gecontamineerde voorwerpen werken, de meeste kans. Dus werkers in de gezondheidszorg (verpleegkundigen, chirurgen, pathologen etc.),

Lees verder

EASL Clinical Practice Guidelines on the Management of hepatitis B virus infection (2017)

De European Association for the Study of the Liver(EASL) heeft in 2017 een herziene richtlijn behandeling hepatitis B gepubliceerd.

Lees verder

NVHB richtlijn HIV/ hepatitis B

De NVHB (Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren) heeft de richtlijn voor HIV patiënten met co-infectie hepatitis B opgenomen in de HIV richtlijn.

Lees verder

WHO richtlijn Preventie, zorg en behandeling chronische hepatitis B, 2015

De "WHO guidelines for the prevention, care and treatment of persons living with chronic hepatitis B infection" beslaat het gehele spectrum vanaf het bepalen wie behandeling nodig heeft, welke medicijnen gegeven moeten worden tot en met het langdurig volgen van de patiënt.

Lees verder

ESPHAN Clinical Practice Guidelines Management of chronic hepatitis B in childhood

EASL heeft de ESPHAN richtlijn 'Management chronic hepatitis B in childhood' gepubliceerd.

Lees verder

Praktijkrichtlijn voor bedrijfsartsen hepatitis B-vaccinatie van risicolopend personeel

De bedrijfsarts adviseert de werkgever en de werknemer op basis van een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) wie voor vaccinatie tegen hepatitis B in aanmerking komt. De werknemer verricht medische, verplegende of verzorgende handelingen bij cliënten of patiënten; De werknemer kan in contact kom

Lees verder

Richtlijn Infectieziektebestrijding Vlaanderen - Hepatitis B

Voor Belgie staat de richtlijn Hepatitis B op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zorg-en-gezondheid.be is een officiele website van de Vlaamse overheid.

Lees verder

Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken

De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)is gericht op preventie van zorggerelateerde infecties bij patiënten en op het voorkomen van (beroeps-)ziekten bij de mondzorgverlener en zijn team. De richtliin i

Lees verder

LCI-Richtlijn hepatitis B

De LCI richtlijn hepatitis B staat op de site van het RIVM. Dit is formeel geen richtlijn, maar een factsheet met informatie voor professionals.

Lees verder

Hepatitis B Richtsnoer

De hepatitis B richtsnoer is opgesteld om als praktische leidraad te dienen voor de diagnostiek, follow-up en behandeling van patiënten met een chronische hepatitis B infectie.

Lees verder
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen
Behandeling van Hepatitis C
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief