Richtlijnen Hepatitis C

Vorige pagina Print

Het hepatitis C-virus is in 1989 ontdekt. Hepatitis C is een van de meest voorkomende vormen van chronische leverontsteking.  Wereldwijd zijn ca 170 miljoen mensen besmet (3% van de wereldbevolking, bron: WHO). Jaarlijks overlijden naar schatting 350.000 mensen aan de gevolgen van een chronische hepatitis C. Hepatitis C is een belangrijke oorzaak van levercirrose en leverkanker  (hepatocellulair carcinoom).

Een acute hepatitis C infectie geeft slechts bij een klein percentage (ca 10%) van de patiënten duidelijke klachten, zoals algehele malaise en icterus.

Het hepatitis C-virus wordt voornamelijk overgedragen door bloed-bloedcontact. Een infectie met het virus kan steeds beter behandeld worden en in veel gevallen zelfs genezen worden. 

 

Hieronder vindt u de richtlijnen die betrekking hebben op hepatitis C.

NHG standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen

De NHG standaard 'Virushepatitis en andere leveraandoeningen' is ontwikkeld voor en door huisartsen en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder

Richtlijn Prikaccidenten

De ‘Landelijke richtlijn Prikaccidenten’ geeft aan welke maatregelen er genomen dienen te worden, wanneer een medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden wordt geconfronteerd met accidenteel bloedcontact om bloedoverdraagbare aandoeningen, zoals Hepatitis B, Hepatitis C en HIV te voorkomen. De Landel

Lees verder

Registratierichtlijn werkgebonden hepatitis C

Omdat zowel hepatitis B en C hetzelfde transmissiepatroon hebben, worden in de bedrijfsgeneeskundige literatuur beide hepatitiden, als het om preventie en beheersingsmaatregelen gaat, gelijkwaardig beschouwd. Het enige grote verschil is echter dat er voor HCV geen pre- en post profylactische maatreg

Lees verder

HCV Richtsnoer (2018)

'HCV Richtsnoer' is opgesteld om een praktische leidraad te bieden bij de indicatiestelling en behandeling van patiënten met een (chronische) hepatitis C virusinfectie. Doelstelling is om uniformiteit en kwaliteit van de behandeling van hepatitis C te bevorderen. Dit richtsnoer geeft aanbevelingen o

Lees verder

WHO richtlijn voor screening, zorg en behandeling hepatitis C (2018)

De richtlijn 'Guidelines for the care and treatment of persons diagnosed with chronic hepatitis C virus infection' is bedoeld om evidence-based aanbevelingen te geven over de zorg en behandeling van personen met de diagnose chronische hepatitis C-infectie.

Lees verder

NVHB richtlijn voor HIV/ co-infectie hepatitis C

De NVHB (Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren) heeft de richtlijn voor HIV patiënten met co-infectie hepatitis C bijgewerkt. De informatie is te vinden op HCV Richtsnoer.

Lees verder

AASLD Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C

De AASLD richtlijn HCV Guidance: Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C kunt u bekijken op https://www.hcvguidelines.org/.

Lees verder

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018

De European Association for the Study of the Liver (EASL) heeft de aanbevelingen voor behandeling van hepatitis C vernieuwd. De behandeling van hepatitis C heeft als doel het hepatitis C-virus (HCV) te klaren en daarmee de kans op levercirrose, HCC, leverfalen en complicaties te voorkomen.Bekijk de

Lees verder

Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is gericht op preventie van zorggerelateerde infecties bij patiënten en op het voorkomen van (beroeps-)ziekten bij de mondzorgverlener en zijn team. De richtlijn

Lees verder
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen
Behandeling van Hepatitis C
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief