Richtlijnen Hepatitis C

Vorige pagina Print

Het hepatitis C-virus is in 1989 ontdekt. Hepatitis C is een van de meest voorkomende vormen van chronische leverontsteking.  Wereldwijd zijn ca 170 miljoen mensen besmet (3% van de wereldbevolking, bron: WHO). Jaarlijks overlijden naar schatting 350.000 mensen aan de gevolgen van een chronische hepatitis C. Hepatitis C is een belangrijke oorzaak van levercirrose en leverkanker  (hepatocellulair carcinoom).

Een acute hepatitis C infectie geeft slechts bij een klein percentage (ca 10%) van de patiënten duidelijke klachten, zoals algehele malaise en icterus.

Het hepatitis C-virus wordt voornamelijk overgedragen door bloed-bloedcontact. Een infectie met het virus kan steeds beter behandeld worden en in veel gevallen zelfs genezen worden. 

 

Hieronder vindt u de richtlijnen die betrekking hebben op hepatitis C.

NHG standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen

De NHG standaard 'Virushepatitis en andere leveraandoeningen' is ontwikkeld voor en door huisartsen en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De standaard is in maart 2016 geactualiseerd.

Lees verder

Richtlijn Prikaccidenten

De ‘Landelijke richtlijn Prikaccidenten’ geeft aan welke maatregelen er genomen dienen te worden, wanneer een medewerker tijdens zijn/haar werkzaamheden wordt geconfronteerd met accidenteel bloedcontact om bloedoverdraagbare aandoeningen, zoals Hepatitis B, Hepatitis C en HIV te voorkomen.

Lees verder

Registratierichtlijn werkgebonden hepatitis C

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) maakt onderscheid tussen registratierichtlijnen en information notices.

Lees verder

HCV Richtsnoer (2017)

'HCV Richtsnoer ' is in 2016 opgesteld om een praktische leidraad te bieden bij de indicatiestelling en behandeling van patiënten met een (chronische) hepatitis C virusinfectie. Doelstelling is om uniformiteit en kwaliteit van de behandeling van hepatitis C te bevorderen.

Lees verder

WHO richtlijn voor screening, zorg en behandeling hepatitis C (2014)

WHO richtlijn voor screening, zorg en behandeling van hepatitis C 'WHO Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection' is op EASL2014 gepresenteerd. 150 miljoen mensen hebben chronische hepatitis C en ca 500.000 mensen overlijden per jaar aan de gevolgen.

Lees verder

NVHB richtlijn voor HIV/ co-infectie hepatitis C

De NVHB (Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren) heeft de richtlijn voor HIV patiënten met co-infectie hepatitis C bijgewerkt. De richtlijn is onderdeel van de HIV richtlijn.

Lees verder

NVHB richtlijn HIV/ acute hepatitis C

De NVHB (Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren) heeft de richtlijn voor HIV patiënten met acute hepatitis C opgesteld, als onderdeel van de HIV richtlijn.

Lees verder

AASLD Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C (2015)

In juni 2015 heeft de AASLD de guideline Hepatitis C aangepast naar aanleiding van nieuwe resultaten gepresenteerd op EASL ilc in april 2015. De richtlijn is daarna regelmatig opnieuw aangepast.

Lees verder

EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018

EASL heeft de aanbevelingen voor behandeling van hepatitis C vernieuwd. De behandeling van hepatitis C heeft als doel het hepatitis C-virus (HCV) te klaren en daarmee de kans op levercirrose, HCC, leverfalen en complicaties te voorkomen.

Lees verder

Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is gericht op preventie van zorggerelateerde infecties bij patiënten en ook op het voorkomen van (beroeps-)ziekten bij de mondzorgverlener en zijn team. De richtlijn is in 2016 herzien. De richtlijn is gepubliceerd op de website van KNMT.

Lees verder

WHO Guideline HCV behandeling

De WHO schat dat in 2015 ruim 70 miljoen mensen een chronische infectie met het hepatitis C virus hebben. Het streven is om in 2030 een 90% afname in het aantal nieuwe infecties te hebben, en een reductie in mortaliteit van 65%. Daarvoor is het nodig om tenminste 80% van de geïnfecteerden te behande

Lees verder
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis B
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief