Richtlijnen Hepatitis E

Vorige pagina Print

Het hepatitis E-virus is een RNA-virus, er zijn 4 genotypen bekend. De besmettingswijze van hepatitis E genotype  1, 2 en 4 is via de faecaal-orale route. Vooral met menselijke uitwerpselen verontreinigd water is een belangrijke besmettingsbron in landen met beperkte hygiënische omstandigheden (waaronder Noord-Afrika en India).
In Nederland komt hepatitis E steeds vaker voor. Type 3 komt in Nederland voor in groot wild en in varkens.

 

Hieronder staan de richtlijnen die betrekking hebben op hepatitis E.

Registratierichtlijn werkgebonden hepatitis E

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) maakt onderscheid tussen registratierichtlijnen en information notices. De registratierichtlijnen zijn samengesteld door het NCvB op basis van de internationale wetenschappelijke literatuur over werkgerelateerde aandoeningen. Deze kennis is in het a

Lees verder

LCI-richtlijn Hepatitis E (2016)

Het RIVM heeft de LCI-richtlijn Hepatitis E gepubliceerd, met o.a. een werkinstructie voor de GGD. In de richtlijn wordt o.a. de besmettingsroute en de pathogenese van hepatitis E beschreven en de risicogroepen met een verhoogde kans op een ernstig beloop van de infectie.

Lees verder

EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis E virus infection 2018

Infectie met het hepatitis E-virus (HEV) is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. HEV is endemisch in de meeste landen met een hoog inkomen en grotendeels een zoönotische infectie. De focus van deze EASL klinische praktijkrichtlijn ligt op HEV genotype 3 (en 4).

Lees verder
Meest bezocht
Hepatitis symptomen
Hepatitis B serologie
Hepatitis B
Hepatitis E symptomen / ziekteverschijnselen
Hepatitis C behandeling
Hepatitis A
Meer informatie
Over deze website
Agenda
Links
Stel een vraag
Nieuwsbrief
Volg ons op Twitter
Aanmelden nieuwsbrief