SARS-CoV-2 infectie bij patiënten met auto-immuun hepatitis Gepubliceerd op 23.02.21

Leeftijd en de ernst van de leverziekte van patiënten met auto-immuun hepatitis (AIH) en SARS-CoV-2 infectie zijn de belangrijkste determinanten voor het beloop van COVID-19. Het gebruik van immunosuppressiva had geen invloed op het beloop van SARS-CoV-2 infectie, blijkt uit onderzoek door Thomas Marjot, gepubliceerd in het januarinummer van J. of Hepatology.

Tussen 25 maart en 24 oktober 2020 werden gegevens verzameld uit drie registratiesystemen: R-LIVER COVID-19, SECURE-Cirrhosis en COVID-Hep.net. Geïncludeerd werden 932 patiënten met chronische leveraandoeningen en SARS-CoV-2-infectie, waaronder 70 patiënten met auto-immuun hepatitis (AIH) en 793 COVID-19 patiënten zonder chronische leveraandoening. Achtenvijftig (83%) van de AIH-patiënten gebruikten een of meer immunosuppressiva.

Binnen deze gecombineerde registratie dataset toonde multivariabele analyse van 70 AIH-patiënten aan dat alleen toenemende leeftijd en gedecompenseerde cirrose bij aanvang, onafhankelijke risicofactoren waren voor overlijden. Belangrijk is dat er geen verband was tussen mortaliteit en het gebruik van immunosuppressiva.

Bron:  Marjot T, et.al., SARS-CoV-2 infection in patients with autoimmune hepatitis, Journal of Hepatology (2021), doi: https://doi.org/10.1016/ j.jhep.2021.01.021.    

Lees meer over auto-immuun hepatitis (AIH) in de Kennisbank.