SARS-CoV-2 infectie bij patiënten met een chronische leveraandoening Gepubliceerd op 25.10.20

Patiënten met cirrose hebben na SARS-CoV-2-infectie meer kans op decompensatie van de lever en hebben een hoger risico om te overlijden, blijkt uit een internationaal registratie onderzoek gepubliceerd in het oktobernummer van Journal of Hepatology. Factoren die verband houden met overlijden zijn leeftijd, de mate van cirrose, en aan alcohol gerelateerde leverziekte.

Tussen 25 maart en 8 juli 2020 werden 745 patiënten met een chronische lever aandoening (CLD) uit 29 landen gemeld in het COVID-Hep register en in SECURE-Cirrhosis, waaronder 386 patiënten met cirrose en 359 zonder cirrose. De mortaliteit was 32% bij patiënten met cirrose vergeleken met 8% bij patiënten zonder cirrose (p <0,001). De mortaliteit bij patiënten met cirrose nam toe met de Child-Turcotte-Pugh-klasse (CTP-A (19%), CTP-B (35%), CTP-C (51%)). De belangrijkste doodsoorzaak was te wijten aan longziekte door COVID-19 (71%). Na correctie voor baselinekenmerken waren factoren die verband houden met overlijden: leeftijd (OR 1,02; 1,01-1,04), CTP-A (OR 1,90; 1,03-3,52), CTP-B (OR 4,14; 2,4-7,65), CTP-C-cirrose (OR 9,32; 4,80-18,08), en aan alcohol gerelateerde leverziekte (ALD) (OR 1,79; 1,03-3,13).

Bij vergelijking van SARS-CoV-2 CLD patiënten met SARS-CoV-2 patiënten zonder CLD (n=620), met behulp van propensity score matching, was er significante stijging in mortaliteit bij CTP-B + 20,0% (8,8% -31,3%) en bij CTP-C cirrose + 38,1% (27,1% -49,2%). Acute decompensatie van de lever trad op bij 46% van de patiënten met cirrose. 22% van degenen met acute leverdecompensatie had geen typische respiratoire symptomen van COVID-19 op het moment van diagnose.

In dit onderzoek wordt voor het eerst aangetoond dat het stadium van een leveraandoening sterk geassocieerd is met COVID-19-mortaliteit. De onderzoekers rapporteren hoge percentages leverdecompensatie en sterfte bij patiënten met cirrose. Bovendien blijkt dat alcohol etiologie van leverziekte een onafhankelijke risicofactor is voor overlijden na SARS-CoV-2-infectie, zelfs na controle voor de ernst van de leverziekte. Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor de risicostratificatie van patiënten met CLD over de hele wereld tijdens de COVID-19-pandemie.

Bron: Thomas Marjot, et.al. Outcomes following SARS-CoV-2 infection in patients with chronic liver disease: an international registry study. Journal of Hepatology (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.09.024.