Schaalvergroting hepatitis C behandeling moet verbeterd worden Bijgewerkt op 22.09.20

Nieuwe instrumenten en innovatieve strategieën zijn nodig om schaalvergroting van hepatitis C behandeling te ondersteunen. Dit is één van de belangrijkste aandachtspunten die gepubliceerd zijn in het Europees Drugsrapport 2020 van EMCDDA.

    Injecterend drugsgebruik blijft een belangrijke infectiewijze voor het hepatitis C-virus in Europa. Om deze ziekte uit te roeien, is het daarom essentieel dat mensen die drugs injecteren toegang krijgen tot preventie, tests en behandeling van hepatitis C. Hoewel er tegenwoordig meer orale direct werkende antivirale middelen beschikbaar zijn, blijft het opschalen van de verstrekking van deze middelen, samen met opioïdensubstitutiebehandeling en spuitenruilprogramma’s, voor veel landen een uitdaging. De invoering van verbeterde technieken voor diagnose en toezicht om mensen met hepatitis C te identificeren is belangrijk om de behandeling gericht in te zetten voor alle geïnfecteerden.
De prevalentie van HCV-antilichamen in nationale steekproeven onder injecterende drugsgebruikers in 2017-2018 varieerde van 16 tot 86 %, waarbij 10 van de 16 landen die over nationale gegevens beschikken een prevalentieniveau van meer dan 50 % meldden.
Het is belangrijk om mensen met chronische hepatitis C te identificeren: zij lopen het risico op cirrose en leverkanker, en kunnen het virus op anderen overdragen als ze injectiemateriaal delen dat in contact is geweest met hun bloed.

Bron:  Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (2020), Europees Drugsrapport 2020: Belangrijkste aandachtspunten, Publicatiebureau van de Europese Unie, Luxemburg.