Toegang tot testen op hepatitis C en betere zorg voor injecterende  drugsgebruikers Gepubliceerd op 04.11.21

Toegang tot testen op hepatitis C en betere zorg voor injecterende  drugsgebruikers: een nieuwe handleiding gepubliceerd door European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMMCDA).

De handleiding biedt stapsgewijs ondersteuning aan voor degenen die betrokken zijn bij infectieziekten in de verslavingszorg. De nadruk ligt op het identificeren van belemmeringen en mogelijkheden voor het verbeteren van het aanbieden van HCV-testen en toegang tot behandeling voor mensen die drugs gebruiken. Het richt zich met name op HCV-testen in instellingen voor harm reduction en medicamenteuze behandeling.

Bron: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2021). Increasing access to hepatitis C testing and care for people who inject drugs. Identifying barriers to and opportunities for supporting hepatitis C testing and care in drug services: a participatory diagnostic process, EMCDDA manuals, Publications Office of the European Union, Luxembourg. doi:10.2810/033126

Besmetting Hepatitis C virus

Hoe vindt besmetting met het hepatitis C-virus plaats? Hepatitis C is een bloedoverdraagbare aandoening. Dit betekent dat het hepatitis C-virus via bloed op bloed contacten kan worden overgedragen.
Risicogroepen zijn:  1e generatie migranten afkomstig uit landen met middel/ hoge prevalentie hepatitis C, injecterende (ex) iv-druggebruikers, homoseksuele mannen die HIV positief zijn, personen met ALAT > 60 IU/L, ontvangers bloedproducten (in Nederland voor 1992), en sommige medewerkers in de gezondheidszorg.

Bekijk ook de resultaten betreffende toegang tot testen op hepatitis C en betere zorg voor injecterende  drugsgebruikers van het project ‘Hepatitis C testen en behandelen op locatie – Case-finding onder cliënten van de Maatschappelijke Opvang in Amsterdam 2020

 

Toegang tot testen op hepatitis C en betere zorg voor injecterende  drugsgebruikers