Toename ernstige acute hepatitis bij kinderen Bijgewerkt op 12.05.22

ECDC heeft op 28 april een toename gemeld van ernstige acute hepatitis bij kinderen. Op 20 april 2022 waren 111 gevallen gemeld uit het VK. Op 27 april waren ongeveer 55 waarschijnlijke en bevestigde gevallen uit 12 EU/EER-landen gemeld. Nog eens 12 gevallen zijn gemeld uit de Verenigde Staten,12 uit Israël en één uit Japan.

Het klinische beeld is een ernstige acute hepatitis waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is met geelzucht en duidelijk verhoogde levertransaminasen. In de meeste gevallen werd de geelzucht voorafgegaan door gastro-intestinale klachten, zoals braken, diarree en misselijkheid. Tot dusverre zijn de meeste patiënten voor wie informatie beschikbaar is, hersteld. Bij een aantal kinderen ontstond acuut leverfalen en was levertransplantatie noodzakelijk.

De leidende veronderstelling op dit moment is dat een cofactor jonge kinderen treft en een normale adenovirusinfectie ernstiger doet verlopen of immuun gemedieerde leverbeschadiging veroorzaakt. De cofactor kan zijn:
a. gevoeligheid, bijvoorbeeld door onvoldoende blootstelling aan adenovirussen tijdens de pandemie;
b. een eerdere infectie met SARS-CoV-2 of een andere infectie (Omicron) ;
c. een co-infectie met SARS-CoV-2 of een andere infectie;
d. een toxine, medicijn of blootstelling aan het milieu;
e. een nieuwe variant van het adenovirus;
f. een nieuw pathogeen, al of niet optredend als co-actor;
g. een nieuwe variant van SARS-CoV-2.

Gezondheidsrisico

Gezien de gemelde gevallen van acuut leverfalen, waarbij in sommige gevallen een levertransplantatie nodig was, wordt de potentiële impact voor de getroffen pediatrische populatie als groot beschouwd.

Advies

Gezien de onbekende etiologie, de getroffen pediatrische populatie en de mogelijk ernstige afloop, is er sprake van een zorgwekkende situatie. Aangeraden wordt om de algemene hygiënische maatregelen (inclusief zorgvuldige handhygiëne, reiniging en desinfectie van oppervlakken) te optimaliseren in die locaties waar jonge kinderen aanwezig zijn.

Bron: ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control. Increase in severe acute hepatitis cases of unknown aetiology in children – 28 April 2022. ECDC: Stockholm; 2022.

Toename ernstige acute hepatitis bij kinderen

Lees ook:
Update Acute ernstige hepatitis bij kinderen door WHO

Symptomen bij acute hepatitis.