Vaak onvolledige bescherming tegen hepatitis B bij besmetting op het werk Bijgewerkt op 28.10.19

30-04-2019   De helft van de personen die zich met een werk gerelateerd besmettingsaccident (prik-, snij-, spat-, spuug- of bijtaccidenten) bij de GGD melden, zijn niet volledig beschermd tegen hepatitis B, blijkt uit onderzoek door I.E. Goverse  en A. Meima van GGD Rotterdam-Rijnmond.

In het onderzoek werden gegevens geanalyseerd van bij de GGD Rotterdam-Rijnmond gemelde werk gerelateerde besmettingsaccidenten tussen 1 januari 2007 en 1 juli 2016. Er zijn 2720 besmettingsaccidenten gemeld. De studiepopulatie bestaat uit 2456 personen met complete informatie over geslacht, leeftijd, type besmettingsaccident en de uitkomstmaat.

In de gepoolde dataset hebben bijna alle personen uit de zorgsector uitgezonderd de maatschappelijk werkers een prik- of snijaccident (1760,1/1835,1; 96%). Ook de schoonmakers hebben bijna alleen prik-en snijaccidenten (216,2/219,2; 99%). Bij de maatschappelijk werkers heeft twee derde een prik- of snijaccident (54,9/82,1; 67%) en een derde een bijt-, spuug- of spataccident (27,2/82,1; 33%). Bij de politie heeft het overgrote deel een bijt-, spuug- of spataccident (140,5/164,9;85%).

Verzorgenden/helpenden melden zich het vaakst met een besmettingsaccident (38% van alle meldingen).

In totaal is actie nodig voor 1177 van de 2456 personen uit de studiepopulatie (48%). Binnen de zorgsector is sprake van grote verschillen. Het minst vaak is actie nodig bij artsen (7%) en tandartsen (14%) en het vaakst bij apotheekmedewerkers (90%) en schoonmakers (84%). Voor de groep met de meeste besmettingsaccidenten, verzorgenden/helpenden, is bij 50% van de accidenten actie nodig. Bij de politie is in 42% van alle accidenten actie nodig. Bij de beroepsgroep ‘overig’ is bij 80% van de besmettingsaccidenten actie nodig.

Onder personen voor wie actie nodig is, was voor 7 van de 12 beroepsgroepen minimaal de helft helemaal niet gevaccineerd tegen hepatitis B. Het slechtst scoren apotheekmedewerkers (96%) en schoonmakers (92%). Ook binnen de medische beroepen is een aanzienlijk deel helemaal niet gevaccineerd. Hier scoren verzorgenden/helpenden (65%), verpleeg-/verloskundigen (42%) en tandartsassistenten (41%) het slechtst. Voor 11 van de 12 beroepsgroepen geldt dat minimaal de helft van degenen voor wie actie nodig is óf helemaal niet, óf onvolledig gevaccineerd waren. De tandartsen vormen de uitzondering: 5 van de 6 (83%) wisten alleen de anti-HBs niet. Van alle 1177 personen voor wie actie nodig was hadden 70 personen (6%) een onbekend beroep. Van hen was ongeveer de helft (49%) niet gevaccineerd en was driekwart (73%) niet of onvolledig gevaccineerd.

Het is zorgwekkend dat bij de helft van de personen die zich met een werk gerelateerd besmettingsaccident bij de GGD melden een vorm van actie nodig is, temeer omdat de werkgever verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een adequate Risico-inventarisatie en Evaluatie (RIE) om het risico op besmetting door biologische agentia in kaart te brengen en hier ook naar te handelen. Zowel werkgevers in de medische als niet-medische sector zijn verplicht om de bijbehorende preventieve maatregelen gratis aan te bieden.

Bron: Infectieziekten Bulletin, Jaargang 30, nummer 4,themanummer Vaccinaties, april 2019.

Meer informatie over prikaccidenten staat onder Richtlijnen.