Van het aanpakken van leverziekten naar het beschermen van levergezondheid Bijgewerkt op 21.01.22

Een urgente uitdaging voor Europa: van het aanpakken van leverziekten naar het beschermen van levergezondheid. Deze oproep tot paradigma wijziging komt van de EASL-Lancet Commission. Leverziekte is een belangrijke oorzaak van verloren arbeidsjaren in Europa, en staat op de tweede plaats na ischemische hartziekte. Tot nu toe ligt de focus vooral op de complicaties van leverziekten – cirrose en kanker.

De EASL-Lancet Commission benadrukt dat er een fundamentele verandering moet komen om te voorkomen dat gevorderde leverziekte ontstaat. Tijdige behandeling en preventieve maatregelen tegen veelvoorkomende oorzaken van leverziekte (obesitas, alcohol, virale hepatitis, zeldzame leveraandoeningen) hebben een aanzienlijk groter effect dan de huidige nadruk op complicaties van eindstadium leverziekte. Vroege opsporing is essentieel voor betere resultaten. De volgende maatregelen worden door de commissie geadviseerd:
Proactieve case-finding gericht op het identificeren van progressieve vormen van leverziekte in populaties met een hoog risico.
Het tegengaan van stigmatisering die geassocieerd is met leverziekten, inclusief wijzigingen in de medische nomenclatuur.
Persoonsgerichte zorg bij patiënten met multimorbiditeit in multidisciplinaire teams.
Beleidsmaatregelen voor marketing, prijsstelling en belastingheffing op alcohol en ongezond voedsel, van vitaal belang voor ondersteuning en behoud van de gezondheid van de lever.

Van het aanpakken van leverziekten naar het beschermen van levergezondheid

De lever is een geweldig orgaan. Het is het grootste vaste inwendige orgaan en heeft meer dan 500 vitale functies, zoals het afbreken van giftige stoffen en afvalproducten, het opslaan van energie en vitamines en het produceren en reguleren van hormonen. De lever kan zichzelf ook regenereren als er tenminste 25% van de gezonde lever overblijft. Toch wordt de lever verwaarloosd door individuen, gezondheidswerkers, regeringen, beleidsmakers en internationale instanties.

Bron: The EASL-Lancet Commission: Protecting the next generation of Europeans against liver disease complications and premature mortality. The Lancet, Vol. 399, No. 10319. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01701-3

Infographics