Van laboratorium tot patiënt: de reis van een centraal toegelaten geneesmiddel Bijgewerkt op 28.10.19

05-03-2019  Om het publiek beter te laten begrijpen hoe procedures door de European Medicines Agency (EMA) worden uitgevoerd, is het boekje ‘ From laboratory to patient: the journey of a centrally authorised medicine’ gepubliceerd. Er wordt in dit boekje een beschrijving gegeven van de reis van een geneesmiddel waarvoor EMA toestemming heeft gegeven voor gebruik in de EU.

Op een heldere manier wordt uitgelegd hoe EMA de ontwikkeling van geneesmiddelen ondersteunt door wetenschappelijk advies te verstrekken, en hoe de voordelen en risico’s van een geneesmiddel worden beoordeeld zodra een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen is ontvangen.

Alle stappen die met deze processen zijn gemoeid, waaronder de betrokkenheid van patiënten, professionals in de gezondheidszorg en andere externe deskundigen, worden geschetst.

Bron: EMA – From laboratory to patient: the journey of a centrally authorised medicine.