Veel jongeren hebben leververvetting Bijgewerkt op 28.10.19

18-04-2019   Een groot bevolkingsonderzoek in het Verenigd Koninkrijk heeft aangetoond dat veel jong volwassenen kenmerken hebben die wijzen op niet-alcoholische leververvetting (NAFLD), en dat één op de 40 daarvan al fibrose in de lever heeft ontwikkeld.

In het onderzoek, gepresenteerd op het Internationale Lever Congres 2019 in Wenen (10-14 april) door Dr Kushala Abeysekera (Universiteit van Bristol, VK), werden data geëvalueerd van 4021 jong volwassenen uit het prospectieve geboortecohort ‘Kinderen van de jaren 90 (Avon Longitudinaal Onderzoek van Ouders en Kinderen)’. De prevalentie van NAFLD in het oorspronkelijke cohort van tieners was 2,5%. Bij vervolg onderzoek van hetzelfde cohort als jong volwassenen (gemiddelde leeftijd 24 jaar), werd gebruik gemaakt van de fibroscan om steatose en fibrose te beoordelen. Personen met bekend overmatige alcohol gebruik werden uitgesloten van de analyses.

Van 3128 personen bij wie de scan in aanmerking kwam voor analyse, hadden 76/3128 (2,4%) enige mate van fibrose en acht (0,3%) fibrose stadium 4 (F4). Een totaal van 680 van 3277 individuen (20,8%) bleek steatose (indicatief voor NAFLD) te hebben, met iets minder dan de helft hiervan (n = 331; 10,1% van het gehele cohort) ernstige steatose. Er werd een positieve verband waargenomen tussen toenames van leverenzymen (alanine-aminotransferase, aspartaataminotransferase en gamma-glutamyltransferase), toenemende fibroseverschillen (alle p≤0,002) en toenemende CAP-scores (p <0,001) ), indicatief voor leverschade. Een positief verband werd waargenomen tussen Fibrose-score en CAP-score (p <0,001) en tussen de ernst van de steatose, cholesterol, triglyceriden en LDL (p <0,001). Ten slotte steeg de BMI significant met zowel Fibrose- als CAP-scores (p <0,001 voor beide).

“Dit is de grootste studie tot nu toe waarbij fibrose en steatose geanalyseerd werd bij jong volwassenen met  vermoedelijk NAFLD met behulp van de fibroscan” zei dr. Kushala Abeysekera. “We zijn bezorgd dat op de leeftijd van 24 jaar één op de vijf personen steatose heeft en één op de 40 fibrose, in grotendeels asymptomatische, overwegend blanke jonge mensen.”

Prof Philip Newsome (vice-secretary, EASL) “Deze gegevens vereist snelle veranderingen in het overheidsbeleid als we de tikkende tijdbom van obesitas en NAFLD onschadelijk willen maken.”

Bij NAFLD vindt opeenhoping van lipiden in de lever (steatose) plaats die niet gerelateerd is aan alcoholgebruik. De aandoening wordt beschouwd als de hepatische manifestatie van het metabool syndroom en heeft een duidelijke associatie met obesitas, diabetes en hyperlipidemie. NAFLD is de meest voorkomende vorm van chronische leverziekte bij zowel volwassenen als kinderen, met een geschatte wereldwijde prevalentie van 20-30%. De prevalentie neemt nog steeds toe, wat grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid, waaronder toename van cardiovasculaire aandoeningen, meer levertransplantaties en een stijgende prevalentie van hepatocellulair carcinoom (HCC).

Bron: EASL press release