Verwijsbeleid hepatitis B is herzien Gepubliceerd op 17.02.23

Het verwijsbeleid hepatitis B is herzien in de NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen.  Het advies is om alle patiënten met chronische hepatitis B te verwijzen  naar een hepatitisbehandelcentrum. Daarnaast is de terminologie bij chronische hepatitis B vereenvoudigd. Er wordt in de standaard alleen nog onderscheid gemaakt tussen acute hepatitis, chronische hepatitis B en functioneel genezen hepatitis B. Een onderverdeling in verschillende subtypes chronische hepatitis B is niet relevant voor het beleid van de huisarts en wordt daarom niet meer gemaakt.

Verwijsbeleid

Verwijs alle patiënten met chronische hepatitis B naar de hepatitisbehandelaar. Zo kan worden vastgesteld of er een indicatie voor behandeling en/of screening op hepatocellulair carcinoom bestaat. Verwijs ook patiënten bij wie in het verleden chronische (meestal ‘inactieve’) hepatitis B is vastgesteld naar een hepatitisbehandelcentrum. Voor deze patiënten zijn waarschijnlijk nieuwe diagnostische of therapeutische middelen beschikbaar.

Bron: NHG 

Ziekteverschijnselen hepatitis B

De incubatietijd van hepatitis B is lang, gemiddeld zo’n 2 tot 3 maanden. Bij een symptomatische acute hepatitis B kunnen de volgende ziekteverschijnselen optreden: geelzucht (icterus), vermoeidheid, malaise, pijn in de bovenbuik, donkere urine. Bij 60% van de volwassenen en 90% van de kinderen verloopt een acute infectie zonder specifieke klachten. Als het virus na de acute fase niet geklaard is, is er sprake van chronische hepatitis B. Het kan wel tientallen jaren duren voordat klachten ontstaan bij iemand met chronische hepatitis B. Klachten ontstaan door het effect van de chronische ontsteking op de lever. Er ontstaat leverfibrose en/of levercirrose (verlittekening in de lever). Bij ca 5% van de patiënten met cirrose ontstaat leverkanker, maar ook zonder cirrose kan leverkanker ontstaan, met name bij Aziaten en Afrikanen, ouder dan 40 jaar bij wie in de familie leverkanker of hoge bloeddruk voorkomt.

De belangrijkste bloedtesten zijn HBsAg, HBeAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HBe, HBV-DNA.