Wordt NAFLD gewijzigd in MAFLD? Bijgewerkt op 25.03.22

Wordt de naam NAFLD op korte termijn gewijzigd in MAFLD (metabolic-associated fatty liver disease) ? Er is op dit moment al veel vooruitgang geboekt met betrekking tot de lopende discussies over de nomenclatuur voor niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). AASLD en EASL nemen deel aan een wereldwijd multi-stakeholderproces dat uitgebreide betrokkenheid van patiëntengroepen omvat om de opties rond de nomenclatuur in deze aandoening te onderzoeken. AASLD voert een formeel Delphi-proces uit om belangrijke uitspraken en vragen over dit onderwerp aan te pakken. De resultaten van het Delphi-proces zullen worden besproken op een consensusconferentie die gepland is voor juli 2022, met als doel een wereldwijde consensus te bereiken over de keuze van de nomenclatuur.
Hoewel er een online petitie circuleert om de naam zo snel mogelijk te wijzigen, zijn AASLD en EASL van mening dat dit vooruitloopt op dit proces. Zij zijn van mening dat het voorbarig is om de naam nu al, zonder discussie te wijzigen en dat het op dit kritieke moment alleen maar zal leiden tot meer verwarring in het veld. Op de vraag ‘Wordt NAFLD gewijzigd in MAFLD?’ is dus nog geen antwoord te geven.

Bron: AASLD persbericht

In 2020 had 50% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig  overgewicht. Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 14,7% overgewicht. Er is (nog) geen specifieke behandeling voor leververvetting (NAFLD) en NASH. Geadviseerd wordt om af te vallen, waarbij gestreefd moet worden naar een gewichtsverlies van 7-10%. Belangrijke aandachtspunten voor de preventie van NAFLD zijn diabetes controle, verlaging verhoogd cholesterol, voldoende beweging, gezonde voeding en gedragsverandering.